Workshop RSI preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Na het volgen van deze workshop weten de cursisten hoe RSI klachten kunnen ontstaan, zijn zij instaat om RSI klachten tijdig te herkennen èn weten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen om klachten te voorkomen. Dit is in uw belang èn in het belang van uw medewerkers. Een workshop duurt gemiddeld anderhalf uur.
Als u regelmatig nieuwe medewerkers in dienst krijgt is het belangrijk om de workshop één keer per jaar te herhalen. Bij onze jaarlijkse terugkomst wordt ook altijd tijd ingepland om medewerkers -die de voorlichting al een keer gevolgd hebben en onverhoopt toch vragen of klachten hebben- weer een consult te geven.

Workshop fysieke belasting
Deze workshop wordt vaak aan medewerkers van kinderdagverblijven gegeven. De afgelopen jaren is gebleken dat een groot percentage van de medewerkers in de kinderopvang klachten hebben. Met name rug, nek en schouderklachten. Een belangrijke oorzaak van deze klachten is dat we zijn vergeten of verleerd hoe we op een goede manier moeten bukken en tillen.

Er wordt bij onze training een goed evenwicht geboden tussen theorie en praktisch oefenen. Aangezien elke organisatie toch weer anders is krijgen de deelnemers van ons vooraf een opdracht om zijn of haar persoonlijke knelpunt te inventariseren. Deze knelpunten worden tijdens het praktische gedeelte met elkaar geoefend. Uiteraard wordt de training in uw eigen bedrijf gegeven. In de avonduren trainen is geen probleem.

Training van aandachtsfunctionarissen
Er kunnen ook mensen uit uw bedrijf verder opgeleid worden tot aandachtsfunctionaris. Deze zijn daarna in staat om het ergonomisch werken in de organisatie actief te houden.

Deze training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 uur. Voor elke opdrachtgever trainen wij gemiddeld twee aandachtsfunctionarissen. In deze training wordt geleerd om de belangrijkste knelpunten bij collega's helder te krijgen en hiervoor oplossingen op gedragsmatig, organisatorisch of ergonomisch vlak aan te reiken.