Werkplekonderzoek, advies en rapportage
De werkplek wordt onderzocht en waar mogelijk direct aangepast. De resultaten van het onderzoek worden uitgewerkt in een adviesrapport en aangeboden aan de opdrachtgever.

Het werkplekonderzoek richt zich op het zo goed mogelijk afstellen van de werkplek op de gebruiker.

Wij hanteren een speciaal tarief voor de combinatie van een workshop met daarop volgend een persoonlijk werkplekadvies.

Onze ervaring is dat hierdoor vaak verborgen klachten die nog niet tot ziekteverzuim leiden tevoorschijn komen. Dit gebeurt omdat een 1-op-1 gesprek met de trainer laagdrempelig is zodat mensen hun klachten makkelijker uiten.